Coaching

 

Coachingilla kohti menestystä

Mitä paremmin tunnet itsesi, taustasi ja vahvuutesi, sitä luottavaisemmin suhtaudut menestykselliseen tulevaisuuteesi.

Coachingilla voidaan auttaa yksittäisiä työntekijöitä sekä työryhmiä saavuttamaan työssään omia ja organisaation asettamia tavoitteita kehittää työntekijöiden ammatillista suoriutumiskykyä sekä osaamista. Erityisesti coaching sopii työyhteisöjen muutostilanteisiin ja tulevaisuuden kehityshaasteisiin..

Yksilöcoaching

Yksilöcoaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa sinua saamaan käyttöösi omia voimavarojasi niin, että innostut omien tavoitteittesi selkeyttämisestä ja saavuttamisesta. Henkilökohtaisen valmennuksen tarkoituksena on auttaa sinua tarkastelemaan omaa työtäsi ja osaamistasi, parantaa suorituskykyäsi ja toimintatapojasi hyödyntämällä olemassa olevaa potentiaaliasi sekä nostaa esiin käyttämättömiä mahdollisuuksia. Mitä enemmän tulet tietoiseksi omista toiveistasi, tavoitteistasi, vahvuuksistasi ja mahdollisuuksistasi toteuttaa itseäsi, sitä varmemmin innostut ja sitoutudut työhösi.

 

Ryhmäcoaching

Ryhmässä tapahtuvassa valmennuksessa on mahdollista kirkastaa työn tavoitteita, työntekijöiden osaamista, asiakkaiden odotuksia ja tulevia kehityshaasteita sekä yhdessä ratkaista miten niihin parhaiten voidaan vastata. Erityisesti työyhteisöjen muutostilanteissa kannattaa järjestää valmennuskokonaisuus peilaten ajankohtaisia haasteita johdon asettamiin tavoitteisiin. Valmennuksissa käsitellään työyhteisöjen sisäisiä kysymyksiä ja etsitään keinoja toimia paremmin yhdessä toisten kanssa, jolloin työyhteisö pystyy tehokkaammin ja innostuneemmin toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksilöcoaching Ryhmäcoaching
45 min 90 €
90 min 140 €
45 min 150 €
90 min 210 €
Hintoihin lisätään ALV 24%.
 fym3