TYÖNOHJAUS

”Ajatuksen ja mielen selkeys alkaa hiljaisuudesta, omaa sisäistä viisauttasi kuunnellen, uusia näköaloja luoden.”

Työnohjauksessa on mahdollista pysähtyä tutkimaan ja jakamaan työstä esille nousevia asioita. Koska työnohjaus on prosessinomaista työskentelyä, sen avulla voidaan syventyä tarkastelemaan työntekijöiden tehtäväkuvia, työrooleja, toimintatapoja ja työotetta sekä työstä nousevia ilmiöitä ja tunnereaktioita. Työyhteisöjen muutostilanteissa työnohjauksessa keskitytään usein erityisesti työntekijöiden jaksamiseen ja siihen, miten työntekijät voivat parhaiten sopeutua uusiin tilanteisiin.

Työnohjauksemme perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajatteluun. Keskustelun rinnalla käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä erikseen sovitusti videointia, jos työnohjattavat sitä haluavat. Videointi soveltuu erityisen hyvin työntekijöiden omien myönteisten vuorovaikutustaitojen tiedostamiseen ja vahvistamiseen sekä arvostavan työotteen kehittämiseen. Työnohjattavien kokemusten mukaan videotyöskentelyyn liittyvä myönteinen ja kannustava palaute on vaikuttanut hyvin positiivisesti työyhteisöjen ilmapiiriin. Kenelle työnohjausta? Työnohjaus sopii niin työyhteisöille, esimiehille, työryhmille kuin yksittäisille henkilöille.

Yksilötyönohjaus  
45 min  85 €
90 min 150 €
Pienryhmä (2-5 hlöä)  
45 min  140 € 
90 min 240 €
Suurryhmä (6-12 hlöä)  
45 min 160 €
90 min 260 €
Esimiestyönohjaus  
45 min 110 €
90 min 190 €
Hintoihin lisätään ALV 24 % sekä matkakulut.