Meistä

Valmennuksissa ja työnohjauksissa meille tärkeää ovat aitous, luottamuksellisuus, myönteisyys ja kannustavuus sekä psykologinen turvallisuus.

Hei!

Olen Maarit Slätis, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja ja Find Your Mind- työhyvinvointipalveluiden perustaja.

Olen ollut työelämässä yli 30 vuotta hyvin monenlaisissa työyhteisöissä, tehtävissä ja rooleissa niin työntekijänä kuin esimiehenä. Nykyään toimin päätoimisena yrittäjänä. Olen kouluttanut ja valmentanut vuorovaikutustaitoja vuodesta 2007 lähtien laajasti eri toimialoille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sekä toiminut työnohjaajana ryhmille, yksilöille ja erilaisille yhteisöille vuodesta 2008 alkaen.

Olen valmistunut VIG-kouluttajaksi ja -työnohjaajaksi vuonna 2009 (Video Interaction Guidance. Kansainvälinen, vuorovaikutustaitoja vahvistava videoavusteinen ohjausmenetelmä) sekä ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi vuonna 2010.  Olen hyödyntänyt vuodesta 2009 lähtien   vuorovaikutustaitoja kehittävää, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä VIG-ohjausmenetelmää erilaisten työyhteisöjen ja tiimien keskustelu- tiimi- ja palaveritaitojen valmennuksissa, ammatillisten vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa sekä viime vuosina myös B2B myyjien vuorovaikutustaitoja vahvistavissa valmennuksissa (kts. www.myyntivalmentamo.fi).

Työhyvinvointiluentoja olen pitänyt monille eri ammattialoille vuodesta 2009 lähtien. Niiden myötä olen saanut arvokasta ymmärrystä työn eri kirjosta sekä siitä, miten työelämä on muuttunut vuosien varrella ja mihin suuntaan se on menossa.  Työelämämurroksen keskellä erityisesti hyvät vuorovaikutus- ja keskustelutaidot ovat nousseet tärkeiksi työelämätaidoiksi.

Valmennustapaani asiakkaani ovat luonnehtineet innostavaksi, kannustavaksi ja oivalluttavaksi. Työnohjauksissa ja valmennuksissani pyrin aina luomaan mahdollisimman turvallisen ja kannustavan sekä myönteistä ajattelua edistävän ilmapiirin.  Myös työn ilon löytämisen ja sen vahvistamisen koen tärkeäksi. Missionani on halu lisätä työntekijöiden hyvinvointia toisia arvostavan ja myönteisen vuorovaikutuksen avulla.

ota yhteyttä

Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai
jättää yhteydenottopyynnön.

Maarit Slätis +358 40 574 2964
maarit.slatis@findyourmind.fi