Palvelumme

Missä vuorovaikutukseen tai työhyvinvointiin liittyvässä asiassa voisimme auttaa Sinua tai työyhteisöäsi?

Hyvinvointia työhön vuorovaikutustaitoja kehittämällä

Itsetuntemus-, vuorovaikutus-, tunne-, keskustelu-, tiimi- ja työyhteisötaidoilla on nyt ja tulevaisuudessa erittäin suuri merkitys työntekijöiden jaksamiseen, motivoitumiseen ja työstä innostumiseen, uusien ideoiden kehittämiseen sekä erilaisien ongelmien ratkaisemiseen.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi tarjoamme kaiken kokoisille yrityksille ja kunnille sekä yksittäisille työntekijöille seuraavia palveluja Etelä-Suomen alueella:

Hyvinvointia työhön vuorovaikutustaitoja kehittämällä

Itsetuntemus-, vuorovaikutus-, tunne-, keskustelu-, tiimi- ja työyhteisötaidoilla on nyt ja tulevaisuudessa erittäin suuri merkitys työntekijöiden jaksamiseen, motivoitumiseen ja työstä innostumiseen, uusien ideoiden kehittämiseen sekä erilaisien ongelmien ratkaisemiseen.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi tarjoamme kaiken kokoisille yrityksille ja kunnille sekä yksittäisille työntekijöille seuraavia palveluja Etelä-Suomen alueella:

01.

Työnohjaus

Työnohjauksessa on mahdollista pysähtyä tutkimaan ja jakamaan työstä esille nousevia asioita. Koska työnohjaus on prosessinomaista työskentelyä, sen avulla voidaan syventyä tarkastelemaan työntekijöiden tehtäväkuvia, työrooleja, toimintatapoja ja työotetta sekä työstä nousevia ilmiöitä ja tunnereaktioita.

02.

Keskustelutaitojen valmennukset

Oletpa millä alalla vaan, voit ja menestyt sitä paremmin, mitä paremmat vuorovaikutus- ja keskustelutaidot Sinulla on! Autamme Sinua vahvistumaan näissä tärkeissä taidoissa räätälöidyissä pienryhmävalmennuksissamme.

03.

Työhyvinvointiluennot

Työhyvinvointiluennoissa paneudumme työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin ja miten itse kukin voi vaikuttaa niin työyhteisönsä kuin omaan hyvinvointiin.  Vain kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat työntekijät jaksavat olla motivoituneita työstään ja tehdä hyvää tulosta.

04.

Toimiva työyhteisö

Oikean suunnan, yhteisten toimintatapojen ja me-hengen vahvistamiseksi tarjoamme työyhteisötaitoja vahvistavia valmennuksia erilaisiin työyhteisöihin. 

05.

Tiimityö-valmennus

Tiimit, joissa työntekijät luottavat toisiinsa ja kannustavat toinen toisiaan, saavat aikaan parhaita tuloksia.  Hyvinvoivassa tiimissä viihdytään, koska siellä jokainen pystyy olemaan oma itsensä ja tuomaan esille omia ideoitaan ja näkemyksiään.

06.

Coachingilla kohti menestystä

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach tukee ja auttaa asiakasta kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan. 

ota yhteyttä

Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai
jättää yhteydenottopyynnön.

Maarit Slätis +358 40 574 2964
maarit.slatis@findyourmind.fi