Toimiva työyhteisö

Miten saada työyhteisö toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Työyhteisössä ollaan kuin samassa veneessä, jossa jokaisella on oma, tärkeä paikkansa, jotta hommat kulkevat haluttuun suuntaan!

Oikean suunnan, yhteisten toimintatapojen ja me-hengen varmistamiseksi toteutamme työyhteisötaitoja vahvistavia iltapäivävalmennuksia erilaisiin työyhteisöihin. 

Toimiva työyhteisövalmennus

(koostuu kahdesta 3 tunnin iltapäivästä, max 20 hlöä)

Valmennus toteutetaan prosessinomaisesti keskustellen yhdessä uusien työtapojen ja työyhteisötaitojen merkityksestä työn sujuvuudelle ja työhyvinvoinnille. Iltapäiviin sisältyy osallistujia aktivoivat yhteiskeskustelut ja luennot hyvin toimivasta työyhteisöstä ja työyhteisötaidoista, niihin liittyviä harjoituksia sekä me-henkeä vahvistavia aktiviteetteja.

Toimiva työyhteisö purjevene

Miksi juuri nyt työyhteisöjä vahvistavia valmennuksia?

Yhteiskunnassamme eletään parhaillaan suurta työelämämurrosta.  Teknologia on muuttanut työelämää entistä nopeatempoisemmaksi, ikääntyminen ja globalisaatio ovat vaikuttaneet jo pidempään työelämän uudistamiseen ja pandemia muutti mm. suhtautumista etätöihin.

Pandemian pitkittymisen vuoksi moni on kokenut etääntyneensä työyhteisöstään.  Pandemian väistyessä yhtä yhteistä mallia työkulttuurille ei enää ole, vaikkakin osa etätyöskentelyaikana omaksutuista käytänteistä on varmasti tullut jäädäkseen.  Nyt tarvitaan tapaamisia, ideointia ja keskusteluja niin uusista työtavoista kuin työyhteisötaidoista.   Uusien työtapojen selkeyttämisessä sekä työyhteisön tavoitteisiin pääsyssä on tärkeää yhdessä selvittää mitä halutaan saada yhdessä aikaan ja miten sekä minkälaisia työyhteisötaitoja yhteisiin tavoitteisiin pääseminen työntekijöiltä edellyttää.

Toimiva työyhteisö- valmennuksen tärkeänä tavoitteena on, että työntekijät saavat työpaikkakohtaisesti rauhassa keskustella siitä, miten ja missä työtä halutaan ja voidaan tehdä, sillä osalle ihmisistä etätyöskentely tuntuu edelleen mieluisammalta vaihtoehdolta. Tärkeää on saada aikaan yhdessä sovittuja työskentelytapoja, joihin kollektiivisesti sitoudutaan.

Toimivassa työyhteisössä on hyvä tehdä töitä, koska siellä

Yhteishengen ja innostuksen luominen työyhteisöön on ollut aina arvokas taito, mutta juuri nyt se on erityisen tärkeää!

Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja luodaan juuri teidän tarpeisiinne sopiva valmennus!

ota yhteyttä

Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai
jättää yhteydenottopyynnön.

Maarit Slätis +358 40 574 2964
maarit.slatis@findyourmind.fi