Työnohjaus

”Ajatuksen ja mielen selkeys alkaa hiljaisuudesta, omaa sisäistä viisauttasi kuunnellen, uusia näköaloja luoden.”

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. (https://www.suomentyonohjaajat.fi)

Koska työnohjaus on prosessinomaista työskentelyä, sen avulla voidaan syventyä tarkastelemaan mm.

Työyhteisöjen muutostilanteissa työnohjauksessa keskitytään usein työntekijöiden jaksamiseen ja siihen, miten löytää uusia keinoja muuttuviin tilanteisiin sekä miten työntekijät voivat parhaiten sopeutua uusiin tilanteisiin. Työnohjauksen avulla on myös mahdollista auttaa tiimejä ja työyhteisöjä toimimaan paremmin yhteisten tavoitteiden eteen.
Työnohjaus on aina luottamuksellista ja siksi se antaa mahdollisuuden keskustella työasioista syvällisemmin.

Mihin työnohjauksella pyritään?

Kenelle työnohjausta?

Työnohjaus sopii niin työyhteisöille, esimiehille, työryhmille ja tiimeille kuin yksittäisille henkilöille. Alun pitäen työnohjausta on hyödynnetty sosiaali-, hoito- ja kasvatustyössä, mutta nykyään sitä on alettu hyödyntämään alalla kuin alalla.

Työnohjausprosessista

Työnohjauksen tavoitteet ja kesto määrittyvät tilaajan tarpeesta. Suositeltavaa on, että työnohjausprosessi kestää vähintään 6 kuukautta, jolloin tapaamiset ovat n. 3–4 viikon välein ja tapaamisen kesto on 1,5 tuntia. Työnohjaukselle asetettuja tavoitteita voidaan muuttaa tarvittaessa työnohjausprosessin edetessä. Työnohjauksen hyötyjä arvioidaan myös prosessin aikana ja erityisesti prosessin lopussa.

Minä työnohjaajana

Olen valmistunut työnohjaajaksi Tampereen yliopiston täydennyskoulutusyksiköstä v. 2008 (60 op) ja olen siitä lähtien toiminut työnohjaajana ja ollut Suomen työnohjaajat ry:n jäsen. Lisäksi olen valmistunut v. 2009 VIG-työnohjaajaksi (VIG= Video Interaction Guidance, vuorovaikutustaitoja vahvistava video-ohjausmenetelmä).

Työnohjaukseni perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajatteluun. Keskustelun rinnalla käytän tilanteisiin sopivia toiminnallisia menetelmiä, voimauttavaa valokuvatyöskentelyä ja muuta kuvallista ilmaisua, sosiodraamaa tai erikseen sovittua videointia. Videointi soveltuu hyvin työntekijöiden omien myönteisten vuorovaikutustaitojen tiedostamiseen ja vahvistamiseen sekä arvostavan työotteen kehittämiseen. Työnohjattavien kokemusten mukaan videotyöskentelyyn liittyvä myönteinen ja kannustava palaute on vaikuttanut hyvin positiivisesti työyhteisöjen ilmapiiriin.

Olen työnohjannut niin yksilöitä, erilaisia työyhteisöjä ja -ryhmiä, esimiehiä, järjestöjä sekä myyntitiimejä. Työnohjattavinani on ollut mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan työntekijöitä, että yrityksiä. Voit katsoa tarkemmin työnohjaustaustastani Suomen työnohjaat ry:n sivustolta (https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus). Tarjoan työnohjausta sekä työnohjattaviani tavaten että etänä.

Ottakaa yhteyttä, niin kuulen mielelläni teidän mahdollisista työnohjaustarpeistanne!

Hinnat työnohjaukselle

Yksilötyönohjaus

45 min 80 €
90 min 120 €

Esimiestyönohjaus

45 min 100 €
90 min 150 €

Pienryhmätyönohjaus (2–5 hlöä)

45 min 140 €
90 min 240 €

Suurryhmätyönohjaus (6–10 hlöä)

45 min 160 €
90 min 260 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.  Lisäksi veloitetaan työnohjaajan matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 

ota yhteyttä

Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai
jättää yhteydenottopyynnön.

Maarit Slätis +358 40 574 2964
maarit.slatis@findyourmind.fi