Coaching

”Mitä paremmin tunnet itsesi, taustasi ja vahvuutesi, sitä luottavaisemmin suhtaudut menestykselliseen ja merkitykselliseen tulevaisuuteesi”

Coachingilla kohti menestystä

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach tukee ja auttaa asiakasta kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan. Coach kuuntelee aktiivisesti ja esittää oivalluttavia kysymyksiä tavoitteenaan auttaa asiakasta laajentamaan näkökulmiaan, tunnistamaan jo olemassa olevia voimavarojaan ja ottamaan näitä käyttöönsä sekä löytämään keinoja tavoitteidensa saavuttamiseen.


Coachingin perusperiaatteisiin kuuluu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys, ja sen ytimessä on luottamus siihen, että asiakas kykenee itse löytämään ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Coachingissa painopiste on nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Coachin tehtävä on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi näistä ratkaisuista ja rohkaista tätä soveltamaan niitä käytäntöön.

Coachingilla voidaan auttaa

Kenelle coachingia?

Coaching sopii niin esihenkilöille, tiimeille kuin yksittäisille työntekijöille sekä myös henkilökohtaisen elämän valmennukseen.

Coachingin hyötyjä organisaatiolle

Milloin mm. coachingia?

Kun haluat:

1. Kirkastaa tavoitettasi ja laadullistaa ajatteluasi sekä havaita omia kykyjäsi paremmin.
2. Tukea ja vahvistusta esihenkilöroolissa kehittymisessä.
3. Lisätä motivaatiota, oma-aloitteellisuutta sekä vahvistaa päätöksentekoa.
4. Uutta suuntaa työhön tai omaan elämääsi.

Yksilöcoaching

Yksilöcoaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saamaan käyttöönsä hänen omia voimavarojaan niin, että hän innostuu oman tavoitteensa selkeyttämisestä ja saavuttamisesta.

Henkilökohtaisen valmennuksen tarkoituksena on myös auttaa valmennettavaa tarkastelemaan omaa työtään ja osaamistaan, parantaa valmennettavan suorituskykyä ja toimintatapoja hyödyntämällä hänen olemassa olevaa potentiaalia sekä nostaa esiin hänen käyttämättömiä mahdollisuuksiaan. Mitä enemmän valmennettava tulee tietoiseksi omista toiveistaan, tavoitteistaan, vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan toteuttaa itseään, sitä todennäköisemmin hän innostuu ja sitoutuu omalle työlleen.

Ryhmäcoaching

Ryhmässä tapahtuvassa valmennuksessa on mahdollista kirkastaa työn tavoitteita, työntekijöiden osaamista, asiakkaiden odotuksia ja tulevia kehityshaasteita sekä yhdessä ratkaista miten niihin parhaiten voidaan vastata.  Erityisesti työyhteisöjen muutostilanteissa kannattaa järjestää muutama valmennustilaisuus ajankohtaisiin haasteisiin ja johdon asettamiin tavoitteisiin peilaten.  Valmennuksissa käsitellään usein työyhteisöjen yhteistyökysymyksiä ja etsitään keinoja toimia paremmin yhdessä toisten kanssa, jolloin työyhteisö pystyy paremmin ja innostuneemmin toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten coaching toteutetaan?

Jotta coachingista olisi pysyvämpää hyötyä, suosittelemme vähintään kolmea coaching-tapaamista. Coachingin tavoitteet ja tuloksellisuuden mittarit sovitaan yhdessä tilaajan ja valmennettavien kanssa ennen coaching-prosessin alkamista. Coachingin lopussa arvioidaan saavutetut käytännön hyödyt.

Hinnasto

Yksilöcoaching

60 min 90 €
90 min 140 €

Ryhmäcoaching (2–6 hlöä)

60 min 130 €
90 min 260 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.  Lisäksi veloitetaan valmentajan matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 

ota yhteyttä

Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai
jättää yhteydenottopyynnön.

Maarit Slätis +358 40 574 2964
maarit.slatis@findyourmind.fi

Subscribe To Get Special Offer

Molestie amet tempor, diam id magna ridiculus tincidunt cursus curabitur non ipsum mattis in vel venenatis nam enim facilisis mi, egestas metus, nunc at.